Case study PostMyTravel

Aplikacja PostMyTravel jest elementem jednego z największych projektów realizowanych przez nasz Zespół. Cały projekt obejmuje przeprowadzenie kilkuset sesji badawczych (badania potrzeb, badania użyteczności oraz badania satysfakcji) a także zaprojektowanie kilku aplikacji.

Jedną z nich jest aplikacja PostMyTravel, nad której projektem mieliśmy przyjemność pracować. Zadanie to nie było łatwe, gdyż naszą grupą docelową były osoby często podróżujące oraz przedstawiciele rynku turystycznego, a okres badań i projektowania przypadły na środek pandemii Covid19.
Ale zacznijmy od początku…

Kim jest nasz klient?

PostMyTravel to marka należąca do Infotower Technologies, której misją jest dostarczanie rozwiązań dla branży turystycznej. Jej produkty podzielone są na dwie linie. PostMyTravel (o której napiszemy w dalszej części) to rozwiązania dla podróżników, które pomagają w tworzeniu nieszablonowych pamiątek z podróży. Natomiast PostMyTravel Business to aplikacje dla biur podróży, których celem jest wsparcie sprzedaży imprez turystycznych dzięki nieszablowemu systemowi prezentującemu oferty w ciekawy i interesujący sposób.

Wyzwanie

Zdecydowanie największym wyzwaniem była dla nas bardzo szeroka i jednocześnie niedoprecyzowana wizja produktu końcowego. Docelowa aplikacja ma być swoistym kombajnem wspierającym podróżników podczas ich wypraw. Nasze badania potwierdziły, że to dobry kierunek. Okrojenie tak dużej ilości wymagań, wynikających z potrzeb podróżników, do tych najważniejszych, które powinny znaleźć się w pierwszej wersji aplikacji, było ogromnym wyzwaniem. Równie trudnym jak przekonanie klienta, że zamrożenie zakresu i stworzenie podstawowej, stabilnej wersji, zawierającej najistotniejsze funkcjonalności, jest dobrą drogą.

Nie lada wyzwaniem było też
przeprowadzenie wywiadów
pogłębionych nie tylko w Polsce,
ale również w USA.

Proces

Aby poznać wizję klienta, jego oczekiwania, cele oraz założenia biznesowe, naszym zdaniem najlepiej jest rozpocząć współpracę od warsztatu. Ze względu na złożoność projektu, ostatecznie przeprowadziliśmy kilka sesji warsztatowych. Były one realizowane pod czujnym okiem kluczowych członków zespołu projektowego, aby jak najlepiej zrozumieć motywacje, doprecyzować istniejące ograniczenia oraz nakreślić oczekiwany rezultat współpracy.

Obowiązkowym elementem uzupełniającym prace warsztatowe, był szeroki desk research, który włączyliśmy w proces analizy, aby świadomie budować produkty, mając na uwadze istniejące rozwiązania wspierające podróżników z uwzględnieniem ich mocnych i słabszych stron.

W tym celu sprawdziliśmy możliwie jak największą liczbę aplikacji mobilnych oraz stron www dotyczących szeroko pojętej turystyki, narzędzia do organizacji materiałów multimedialnych oraz do tworzenia pamiątek z podróży.

W ramach badania potrzeb przeprowadziliśmy ponad 100 sesji badawczych! Rozmawialiśmy z podróżnikami oraz z przedstawicielami rynku turystycznego, aby móc zderzyć ze sobą ich potrzeby i w rezultacie zaproponować komplementarne rozwiązania. Sesje badawcze były prowadzone zarówno w Polsce jak i w USA (przez naszą badaczkę z Waszyngtonu). Z pewnością dało nam to szersze spojrzenie na rynek turystyczny.
Co ciekawe, badania prowadziliśmy w warunkach pandemii Covid-19. Mogliśmy więc poznać rynek turystyczny nie tylko w jego codziennym obliczu, ale również zaobserwować zmiany powstałe w obliczu pandemii. Oprócz analizy bieżącej sytuacji i standardowego planu rozwoju produktu w kontekście odkrytych potrzeb, musieliśmy myśleć o przyszłości całej branży turystycznej i szansach, jakie pojawią się po zakończeniu pandemii

Etap analizy podsumowaliśmy obszernym, kilkusetstronicowym raportem z badań, który będzie służył klientowi nie tylko w zakresie projektowanej aplikacji PostMyTravel, ale również będzie wspierał jego dalsze działania związane z tworzeniem kolejnych rozwiązań oraz planowaniem działań marketingowych i sprzedażowych.
Na tej podstawie opracowaliśmy wizję aplikacji w wersji MVP, jej kluczowych funkcjonalności oraz zasad działania.

Po zaakceptowaniu kierunku projektowego przez klienta, rozpoczęliśmy prace nad strukturą aplikacji.
Naszą wizję przekształciliśmy w klikalne makiety zrealizowane w programie Adobe XD. W kolejnym etapie, na podstawie zaakceptowanych makiet UX opracowana została warstwa UI.
W projekcie PostMyTravel pracowaliśmy jako rozszerzenie zespołu klienta – braliśmy udział w codziennych spotkaniach i wspieraliśmy programistów bieżącymi konsultacjami w zakresie sposobu realizacji poszczególnych obszarów aplikacji. Dzięki temu mogliśmy szybko rozwiewać wszelkie wątpliwości, a w razie potrzeby dostosowywać projekt do omawianych zmian, wynikających np. z ograniczeń technologicznych.

Nasz rola w projekcie PostMyTravel nie zakończyła się na zaprojektowaniu aplikacji. Nadal wspieramy klienta w kolejnych działaniach związanych z jej rozwojem. Aplikację dostosowujemy do kolejnych wymagań oraz rozbudowujemy o nowe funkcjonalności. Poza udziałem zespołu projektantów, nasz CEO – Sebastian Białas, na co dzień wspiera klienta w budowaniu strategii biznesowej oraz w rozmowach z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi projektu.

Dzięki ogromnej świadomości klienta nt. tego jak ważna jest satysfakcja i zadowolenie wynikające z korzystania z aplikacji. Regularnie prowadzimy badania użyteczności aplikacji z kolejnymi użytkownikami. Na podstawie każdej sesji badawczej tworzymy raport z rekomendacjami zmian i rozwoju aplikacji. Obszary zaakceptowane przez klienta zamieniamy w projekty UX/UI gotowe do wdrożenia przez programistów. Dzięki temu nasz klient może mieć pewność, że aplikacja jest rozwijana zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

Masz pomysł na aplikację?

Bezpłatna konsultacja

Jak
pracowaliśmy?

1. Wyznaczenie celów biznesowych i głównych założeń

Wspólnie z klientem ustaliliśmy cele biznesowe, które aplikacja miała wspierać. Zapoznaliśmy się z ogromną listą oczekiwanych funkcjonalności i pomogliśmy ją okroić do tych najważniejszych (wersja MVP). Nieoceniona w tym zakresie była wiedza pochodząca z wywiadów z użytkownikami.

2. Badania z użytkownikami

Wywiady pogłębione z podróżnikami realizowane w Polsce oraz USA pozwoliły nam zrozumieć problemy i trudności występujące na każdym etapie wyprawy. Dodatkowo, wywiady z przedstawicielami rynku turystycznego pozwoliły nam na zidentyfikowanie szans biznesowych.

3. Desk research

Pracę rozpoczęliśmy od przeglądu kilkudziesięciu rozwiązań służących to planowania podróży, tworzenia pamiątek z podróży oraz organizacji materiałów multimedialnych. Następnie zrobiliśmy przegląd systemów służących do prezentacji ofert turystycznych.

4. Strategia projektowa

Bazując na przeprowadzonej analizie oraz wiedzy zdobytej podczas badań, opracowaliśmy strategię projektową dla aplikacji PostMyTravel. Zarysowaliśmy w niej naszą wizję MVP oraz dalszego rozwoju aplikacji.

5. Makiety UX/UI

Ostatnim krokiem było opracowanie makiet UX. Przygotowaliśmy kompletny zestaw widoków. Dzięki kompleksowemy wykonaniu projektu, programiści mogli w łatwy sposób zbudować aplikację.

6. Dalsze badania i rozwój

Nadal prowadzimy cykliczne badania użyteczności aplikacji PostMyTravel, spotykamy się z podróżnikami oraz przedstawicielami rynku turystycznego aby usprawniać aplikację i planować jej rozwój.

Zespół

Aby zapewnić w pełni transparentną i ciągłą komunikację między członkami zespołu, w proces projektowy zaangażowany był Project manager, będący w ciągłym kontakcie z klientem.

Do zespołu realizującego projekt PostMyTravel dobieramy specjalistów w zależności od bieżących potrzeb. Obszar badań prowadzą nasze 2 badaczki.

Za zaprojektowanie makiet UX odpowiedzialna był nasza projektantka, która również nadała kierunek warstwie graficznej.
Projekt UI docelowo został zrealizowany przez grafika, pod
bacznym okiem naszej projektantki, dbającej o zgodność
z założeniami, makietami oraz o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół w wykonaniu.

W badania po drugiej stronie oceanu zaangażowana była projektantka z polskimi korzeniami, która na co dzień mieszka w Waszyngtonie.

Cały projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z zespołem klienta.

Masz pomysł na aplikację?

Bezpłatna konsultacja

Efekt

Sam pomysł na aplikację oceniany jest bardzo wysoko, jej użyteczność spotyka się z uznaniem, a funkcjonalność wysyłania kartek pocztowych w formie papierowej uważana jest za przełomową i nietuzinkową.

Wszystko to powoduje, że czujemy ogromną dumę z możliwości wspierania zespołu PostMyTravel.

Warto wspomnieć, że aplikacja mobilna to tylko jeden z wielu elementów, nad którymi pracujemy z zespołem PostMyTravel, jednak na obecnym etapie pozostałe muszą pozostać tajemnicą…

Czego się
nauczyliśmy?

Projekt PostMyTravel postawił przed nami wiele wyzwań. Dotyczyły one min. logistyki, współpracy, priorytetyzacji oraz doradztwa. Bardzo cieszymy się, że możemy być częścią tego projektu, ponieważ uważamy, ze jest to fantastyczne miejsce do zdobywania nowych doświadczeń.

Przede wszystkim, jeszcze nigdy nie prowadziliśmy badań na tak szeroką skalę. Łącznie w całym projekcie przeprowadzimy ponad 500 sesji badawczych! Jest to ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne z którym, jak się okazało, bardzo dobrze sobie radzimy. Z pewnością sprawy nie ułatwił fakt, że badania organizowane były po dwóch stronach oceanu (dzięki czemu uruchomiliśmy nasz amerykański oddział :D).

Dużym wyzwaniem, ale też ogromną nauką była praca z klientem, który jest prawdziwym wizjonerem. To wspaniałe, gdy wizja aplikacji jest szeroka. Jednak praca w sytuacji ciągłej zmiany priorytetów i coraz to nowych, świetnych pomysłów nauczyła nas skutecznego zamrażania listy funkcjonalności oraz układania planów rozwoju na przyszłość. Priorytetyzacja oraz umiejętność konstruktywnej rozmowy z klientem okazały się kluczem do sukcesu.

W projekcie PostMyTravel pełnimy również rolę doradczą.
Nasz CEO jest zaangażowany w rozmowy biznesowe z ramienia PostMyTravel, dzięki temu zdobywamy nowe doświadczenia sprzedażowe i marketingowe, poznajemy nową branżę oraz inne spojrzenie na biznes – to bezcenne doświadczenia, które na pewno zaowocują w przyszłości.

Na koniec – cykliczne badania użyteczności zaprojektowanej przez nas aplikacji dają nam niecodzienną możliwość weryfikacji przyjętych rozwiązań – taka okazja nie zdarza się zbyt często, więc chętnie sprawdzamy co możemy robić lepiej i szlifujemy swój warsztat.

Masz pomysł na aplikacje?

Bezpłatna konsultacja

Co
o nas
mówią...

W biznesie nic nie daje większego komfortu, jak zaufanie do partnera. W przypadku Push Buttons to zaufanie jest maksymalne.