Polityka prywatności

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Push Buttons Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) ul. Rybnicka 1/3 (dalej Push Buttons).
  2. Państwa dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Państwo ze strony internetowej i innych funkcjonalności www.pushbuttons.pl, będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, w celach marketingowych, w tym w celu utrzymywania kontaktu, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług przez Push Buttons, a także w celach pokazywania Pani/Panu reklam i innych wyświetlanych na stronie treści w sposób dopasowany do Pani/ Pana indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Push Buttons, podmioty przetwarzające je na polecenie Push Buttons (np. podmioty świadczące usługi na rzecz Push Buttons, w tym agencje marketingowe) oraz podmioty, które mają prawo dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak np. organy wymiaru sprawiedliwości.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.
  6. Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
  7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi kontakt z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwo żądania.
  8. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.
  9. Strona Push Buttons została zabezpieczona przed złośliwym oprogramowaniem przez mechanizm Google reCaptcha v3. Mechanizm ten działa zgodnie z polityką prywatności Google oraz warunkami dotyczącymi usługi reCaptcha.
Idź na stronę główną