Szkolenia i doradztwo

Push Buttons > Szkolenia i doradztwo

Szkolimy i doradzamy

z tego na czym się znamy

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem na szkoleniach i poprzez usługi doradcze. Współpracujemy również z ekspertami z innych dziedzin.

Nasze usługi szkoleniowe i doradcze prowadzimy na podstawie autorskich programów, bazując przede wszystkim na doświadczeniu praktycznym. Szczegółowy plan usługi projektujemy po poznaniu Twoich potrzeb i celów biznesowych. Doradzamy w zakresie projektowania produktów cyfrowych i zarządzania.

Usługi szkoleniowe i doradcze realizujemy zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych SUS 2.0.

Dzięki uzyskanej certyfikacji świadczone przez nas usługi doradcze i szkoleniowe mogą być objęte dofinansowaniem ze środków UE w wysokości do 80%.

Przed przystąpieniem do szkoleń prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług rozwojowych.

Poznaj naszą ofertę szkoleń i usług doradczych

Pamiętaj, że szkolenia i usługi doradcze realizujemy z dofinansowaniem UE do 80%