Portfolio – badanie potrzeb

Push Buttons > Portfolio – badanie potrzeb

Case study -
badanie potrzeb

Założenia projektowe

Założeniem projektu było poznanie problemów i potrzeb studentów związanych z nauką medycyny. Poprzez badania chcieliśmy również zweryfikować założenia projektowe klienta i nakreślić ścieżkę rozwoju projektowanego produktu.
Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami, żeby lepiej zrozumieć ich potrzeby, problemy, motywacje i zachowania.

Warsztaty

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy warsztaty z klientem. Była to okazja do poznania założeń projektowych i wyobrażeń klienta nt. realizacji. Chcieliśmy też zebrać i uporządkować wiedzę merytoryczną.

Podczas warsztatów wykorzystaliśmy takie metody jak:

  • tworzenie person,
  • mapa empatii, czy
  • 5 x dlaczego.

Działanie to pozwoliło nam zebrać wszystkie niezbędne informacje o projekcie oraz użytkownikach projektowanego rozwiązania w wygodnej dla nas formie.
Na podstawie zebranych danych przygotowaliśmy scenariusze wywiadów.

Wywiady z użytkownikami

Podczas wywiadów chcieliśmy się dowiedzieć:
• Jakie są obecne zachowania, doświadczenia, motywacje, cele i frustracje studentów medycyny?
• Jak obecnie wykorzystują technologię do nauki i z jakich metod nauki korzystają obecnie?
• Z jakich aplikacji korzystają i co o nich sądzą?
• Co pomaga lub przeszkadza im w nauce?
• Jakie metody nauki są dla nich najlepsze i przynoszą najlepsze efekty?
W badaniu wzięło udział 10 studentów z 3 różnych uczelni. Jeden wywiad trwał około 2 godziny.

Najważniejszym wnioskiem, który pojawił się po badaniach było spostrzeżenie, że jest bardzo wiele różnych obszarów, które można poprawić jeśli chodzi o naukę medycyny w Polsce. Studenci oczekują rozwiązania dopasowanego do ich specyficznych potrzeb związanych z dziedziną, którą studiują. Obecnie poszukują i korzystają rozwiązań zagranicznych, które nie zawsze sprawdzają się po przełożeniu na polską rzeczywistość.

Persony

Dzięki przeprowadzonym wywiadom udało nam się stworzyć personę użytkownika. Dzięki badaniom udało się również wyznaczyć najważniejszą grupę odbiorców projektowanego rozwiązania i wybrać funkcjonalności, które będą im najbardziej przydatne podczas nauki.

Raport z badań

Wynikiem naszych prac był Raport z badań. Zawierał on podsumowanie naszych prac – opis metodologii i ich przebiegu. Klient otrzymał szczegółowe informacje nt. użytkowników, ich potrzeb, frustracji i preferencji. W raporcie znalazły się także wskazówki dotyczącego tego, co użytkownicy mogą uznać za interesujące i potrzebne.

Wyniki badań pozwoliły lepiej zrozumieć z czym mierzą się studenci medycyny i jak można im pomóc. Wiedza ta pomogła w tworzeniu nowych rozwiązań i ważnych funkcjonalności dla użytkowników.

Na tej podstawie opracowaliśmy dla klienta kierunki projektowe, które stały się podstawą do dalszych prac nad aplikacją.
Raport został przedstawiony i szczegółowo omówiony podczas spotkania z zespołem roboczym.

Czego nauczyliśmy się podczas realizacji projektu?

Podczas realizacji projektu kolejny raz przekonaliśmy się jak ważne jest umiejętne argumentowanie (argumenty poparte wynikami badań) zmian w projekcie. Mimo tego, że nie zawsze udaje się przekonać klienta do sugerowanych zmian, solidna argumentacja zdecydowanie w tym pomaga.
Był to też pierwszy projekt, w którym działaliśmy w modelu mocno rozproszonym terytorialnie. Spotkania warsztatowe i badania odbywały się w Gliwicach i Łodzi, a część wywiadów prowadzona była w formie zdalnej.

Podoba Ci się jak pracujemy? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie.