Portfolio – audyt serwisu www

Push Buttons > Portfolio – audyt serwisu www

Case study -
audyt serwisu www

Założenia projektowe

Założeniem projektu było przeprowadzenie audytu rozbudowanego serwisu jednej z 20 największych polskich firm 2018 roku. Najważniejszym celem projektowym była poprawa komunikacji z użytkownikami.

Wyzwania

Największym wyzwaniem w tym projekcie był rozmiar serwisu. Portal był bardzo rozbudowany (ponad 300 podstron oraz ponad 1,8 mln odwiedzin w 2018 roku) i zawierał treści dla wielu bardzo zróżnicowanych grup odbiorców.

Ogromna ilość danych oraz wiele branżowych treści sprawiły, że budowa nowej architektury informacji była nie lada wyzwaniem.

Warsztaty

Projekt rozpoczęliśmy od warsztatów z klientem. Warsztaty trwały 2 dni i uczestniczyli w nich pracownicy z wielu działów merytorycznych.

Podczas warsztatów chcieliśmy uzyskać odpowiedzi na pytania:

 • Dlaczego potrzebna jest poprawa komunikacji?
 • Do kogo komunikujemy?
 • Po co komunikujemy?
 • Co komunikujemy?

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania wykorzystaliśmy między innymi takie metody jak:

 • Proto-persony
 • User stories
 • Tworzenie happy path dla najważniejszych scenariuszy
 • Card sorting
 • Autorskie ćwiczenia

Warsztaty pozwoliły nam poznać najważniejsze grupy odbiorców portalu, cel ich wizyt na portalu oraz zadania jakie tam realizują. Dzięki warsztatom dowiedzieliśmy się również jakie są najważniejsze obszary portalu, które części portalu są kluczowe i najczęściej odwiedzane przez użytkowników.

Poznaliśmy problemy zgłaszane przez poszczególne grupy użytkowników oraz ich oczekiwania odnośnie portalu.

Wszystkie uzyskane informacje dały nam świetną bazę do przeprowadzenia audytu serwisu oraz zaprojektowania nowej architektury informacji.

Audyt

Podczas samego audytu serwisu korzystaliśmy z metod:

 • Ocena heurystyczna, czyli ocena serwisu wykorzystująca heurystyki J.Nielsena
 • Wędrówka poznawcza, czyli wejście w rolę użytkownika i przejście happy path jako użytkownik serwisu
 • Lista kontrolna, czyli przegląd serwisu pod kątem konkretnych wytycznych związanych z użytecznością
 • Benchmarking, czyli porównanie konkurencyjnych serwisów ze świata
 • Inwentaryzacja serwisu, czyli przegląd każdej podstrony serwisu, weryfikacja treści, aktualności linków i ważności podstrony.

Wszystkie informacje i wnioski po audycie zostały zebrane w raporcie. Oprócz opisu metodologii i wykonanych działań, raport zawierał opis znalezionych problemów z użytecznością i rekomendacje zmian. Lista problemów wraz z zalecaniami jak je rozwiązać, była najważniejszą częścią raportu.

Architektura informacji

Jednym z naszych zadań było stworzenie nowej architektury informacji serwisu. Stworzyliśmy nowe kategorie menu oraz zaproponowaliśmy kilka rozwiązań, które sprawdzą się w tak rozbudowanym serwisie.

Między innymi zaproponowaliśmy podwójne menu. Dzięki takiemu zabiegowi mogliśmy stworzyć mniej zagłębioną strukturę serwisu i „uwypuklić” więcej najważniejszych obszarów serwisu. Jedno menu grupowało kategorie związane z pracą korporacji, publikowanymi przez nią danych i dokumentów itp. Drugie natomiast grupowało między innymi takie kategorie jak kariera, dla prasy itp.

Zaproponowaliśmy również nowy układ informacji na podstronach, który miał na celu zlikwidować dotychczasowe bloki tekstów i wprowadzić powiązania między różnymi obszarami serwisu. Dzięki temu rozwiązaliśmy problem powtarzających się treści w serwisie.

Nowy układ zakładał także organizację informacji w taki sposób, aby najważniejsze i niezbędne informacje dla danego tematu były wyróżnione na podstronie poprzez stworzenie dla nich osobnej przestrzeni.

Dodatkowe działania

W ramach projektu wykonaliśmy również audyt treści oraz przygotowaliśmy model komunikacji. Zawierał on wskazówki dla webwritera / redaktora odnośnie tego jak pisać treści do serwisu oraz listę narzędzi, z których warto skorzystać podczas redakcji tekstów.

W ramach naszych działań wykonaliśmy audyt serwisu pod kątem prawnym oraz pod kątem dostępności.

Czego nauczyliśmy się podczas realizacji projektu?

Największym wyzwaniem tego projektu był rozmiar audytowanego serwisu. Duża skala projektu sprawiła, że mogliśmy zweryfikować nasze zdolności organizacyjne, umiejętność planowania projektu i sukcesywnego realizowania w terminie kolejnych etapów projektowych. Projekt został oddany w terminie, a cotygodniowe informowanie klienta o postępach, zapewniały dobry rytm działania.

Był to największy serwis, jaki do tej pory audytowaliśmy i dla którego tworzyliśmy nową AI. Nauczyliśmy się jak pracować z tak rozbudowanym portalem o wielu podstronach, kategoriach i rodzajach treści.

Podoba Ci się jak pracujemy? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie.