Case study audyt Dobroplast i AQQ

Z wielką przyjemnością obserwujemy fakt, że polskie firmy coraz częściej dbają o użyteczność swoich produktów cyfrowych. Przykładem firmy dbającej o komfort użytkowników strony internetowej jest Dobroplast, który wraz ze współpracującą agencją marketingową postanowił zlecić nam audyt użyteczności swojej strony internetowej. Audyt obejmował sprawdzenie strony www, zarówno w wersji desktop jak i mobile.

Kim jest nasz klient?

Dobroplast to polski producent okien i drzwi. Jest jednym z największych producentów okien PVC w Polsce. Posiada sklep internetowy oraz stronę www, która była przedmiotem audytu. Strona pełni rolę informacyjną (blog), sprzedażową (kierowanie do sklepu) oraz wizerunkową – ma na celu budować świadomość marki.

Wyzwanie

Agencja marketingowa
postawiła za cel audytu
poprawienie skuteczności
kampanii marketingowych.
Użytkownicy trafiający na
stronę powinni eksplorować
blog lub dokonywać zakupów
w sklepie.

Naszym zadaniem było więc
przeprowadzenie audytu
użyteczności strony internetowej,
w celu znalezienia sposobów
poprowadzenia użytkowników
założoną ścieżką.

Jak przy każdym audycie
staraliśmy się znaleźć potencjalne
problemy użyteczności, które
mogły negatywnie wpływać na
doświadczenia użytkowników
korzystających ze strony.

Proces

Konsultacja przed projektem

Konsultacja z agencją marketingową miała na celu naładować nas wiedzą o potrzebach i problemach Klienta. Wynikiem tej konsultacji było stworzenie jasnego planu dalszych działań.

Spotkanie z klientem / warsztat z klientem

Cel spotkania był prosty – dowiedzieć się jak najwięcej o problemach związanych ze stroną internetową z punktu widzenia Klienta. Chcieliśmy poznać perspektywę Klienta i użytkownika strony. Dzięki temu mogliśmy zdefiniować cele audytowe tak, by były jasne dla wszystkich.

Przeprowadzenie audytu

audyt oparliśmy na:

  • analizie danych z Google Analytics i Hotjar,
  • ocenie strony z wykorzystaniem heurystyk J.Nielsena,
  • ocenie strony z wykorzystaniem listy kontrolnej,
  • wędrówce poznawczej.

Stworzenie raportu

W raporcie opisaliśmy problemy użyteczności, które zdiagnozowaliśmy podczas audytu.
Dla każdego problemu stworzyliśmy rekomendację zmiany, która jest propozycją rozwiązania zauważonego problemu.

Spotkanie podsumowujące wyniki audytu

Na spotkaniu przedstawiliśmy i omówiliśmy najważniejsze wnioski z audytu. Spotkanie było również świetnym podsumowaniem współpracy i okazją by podyskutować o zmianach na stronie w mniej formalny sposób.

Interesuje Cię audyt?

Zamów audyt

Jakich metod audytowych użyliśmy?

Analiza danych

Jest to metoda polegająca na analizie danych ze źródeł, w tym przypadku Google Analytics i Hotjar. Dostępne są w tych narzędziach różnego rodzaju statystyki, a w przypadku Hotjar nawet nagrania wizyt użytkowników na stronie internetowej.

Lista kontrolna

Jest to metoda polegająca na przeglądzie strony internetowej z wykorzystaniem autorskiej “checklisty” zawierającej bardzo szczegółowe wskazówki dotyczące użyteczności.

Wędrówka poznawcza

Metoda ta skupia się na procesach i “flow” strony. Osoba przeprowadzająca audyt “staje się” użytkownikiem i ocenia stronę pod kątem tego, czy łatwo może zrealizować swoje zadania na stronie. Czy bez trudu się po niej porusza i odnajduje pożądane treści?

Analiza Heurystyczna

Jest to metoda przeprowadzenia audytu w oparciu o 10 heurystyk J.Nielsena. Są to jedne z najczęściej wykorzystywanych heurystyk podczas audytów. Heurystyki są rodzajem wskazówek, jak należy projektować użyteczne rozwiązania.

Zespół

CEO
Sebastian Białas
Założyciel Push Buttons. Od ponad 15 lat działa w branży IT. Dba, aby nasze projekty spełniały cele biznesowe wyznaczane przez klientów.
W proces audytowy zaangażowany był project manager, który był w stałym kontakcie z Klientem. Dbał o to, żeby wyznaczyć cele audytowe, poznać perspektywę Klienta i przedstawić mu wyniki audytu.
Projektantka UX
Aurelia Bober
Odpowiada za projektowanie UX, prowadzenie warsztatów i badań. Specjalizuje się w skomplikowanych systemach procesowych. Ukończyła UX Design na SWPS.
Audyt przeprowadziła projektantka UX, która poprzez analizę dostępnych danych oraz wykorzystanie technik audytowych przeanalizowała stronę internetową i stworzyła raport z rekomendacjami zmian.

Potrzebujesz audytu?

Zamów

Efekty/wyniki audytu

Strona Dobroplast wykonana była czytelnie i przejrzyście. Sprawiała pozytywne wrażenie dla użytkowników i odznaczała się spójną warstwą graficzną.

Pomimo tego, podczas audytu zdiagnozowaliśmy 23 problemy z użytecznością, które zaklasyfikowaliśmy do 3 kategorii: problemy krytyczne, ważne, zwykłe.

Wszystkie te problemy zostały opisane w 45 stronicowym raporcie. Pamiętając o celach audytowych oraz roli, jaką miała spełniać audytowana strona internetowa, dla każdego problemu stworzona została rekomendacja, mająca na celu jego usunięcie.

Najważniejsze rekomendacje dotyczyły

  • zmian w zakresie przycisków CTA,
  • wprowadzenie nowej logiki nawigacji w katalogu produktów,
  • modyfikację komunikatów,
  • rozszerzenie informacji dotyczących modelu sprzedaży,

Ważną częścią raportu było omówienie budowy menu. Zaproponowaliśmy nowe podejście do jego organizacji. Dzięki temu, kluczowe dla użytkownika informacje widoczne były już po przejrzeniu pozycji menu. Zdecydowanie ułatwiło to zrozumienie strony oraz jej zawartości już przy pierwszym skanowaniu wzrokiem. Aby jak najczytelniej przedstawić nasz zamysł, opracowaliśmy propozycję nowego menu w formie prostej makiety.

Jak podczas każdego audytu zwróciliśmy uwagę na podstawowe zasady dostępności strony. Podczas audytu zbadaliśmy więc kontrast i czytelność treści oraz wskazaliśmy kierunki zmian.

Każdy zdiagnozowany problem staraliśmy się poprzeć merytorycznie, powołując się na heurystyki, wyniki badań, czy inne dobre praktyki projektowe. Zawarcie takiej informacji w raporcie dało Klientowi pewność, że działamy w oparciu o ogólnie przyjęte zasady.

Czego się nauczyliśmy?

Ten projekt był przykładem tego, jak agencja marketingowa i agencja user experience mogą wspólnie osiągać założone cele dla klienta końcowego.

Jak można współpracować, aby każda ze stron osiągnęła jak najlepsze efekty tej pracy.

Jeśli mielibyśmy powiedzieć w skrócie, czego nauczył nas ten projekt? Chyba byłoby to dokładne słuchanie i reagowanie na potrzeby wszystkich beneficjentów projektu.

Tylko dokładne określenie celów odpowiadających wszystkim stronom i dopasowanie działań, by te cele osiągnąć, da prawdziwie dobre efekty.

Chcesz skorzystać z audytu?

Zamów

Co
o nas
mówią...

Sebastian z ekipą wykonali dla nas audyt UX zarówno w zakresie strony internetowej jak i aplikacji Recomme.

Wynikiem był przejrzysty raport, zawierający szereg konkretnych, bardzo przydatnych uwag i sugestii, dzięki którym, byliśmy w stanie znacząco poprawić wizerunek firmy i zyskać większe zaufanie klientów.