Badania potrzeb i użyteczności

Push Buttons > Badania potrzeb i użyteczności

Badamy

potrzeby użytkowników i użyteczność rozwiązań

Nie ma lepszego sposobu na weryfikację produktu, niż przedstawienie go użytkownikom. Przygotujemy i przeprowadzimy testy z użytkownikami. Stworzymy raport z badań i zalecenia zmian.

Badania potrzeb prowadzone przez nas w formie obserwacji, ankiet i wywiadów pomogą poznać cele, potrzeby i problemy Twoich użytkowników. Po wykonanych badaniach otrzymasz raport z podsumowaniem ich wyników.
Testy produktu z udziałem użytkowników to świetny sposób na sprawdzenie jego użyteczności. Po ich wykonaniu dostarczymy Ci raport z podsumowaniem zrealizowanych prac i rekomendacje ewentualnych zmian w Twoim produkcie.

ZOBACZ JAK PRACUJEMY

START PROJEKTU BADAWCZEGO

Poznajemy Twoje cele biznesowe i potrzeby badawcze. Naładowani wiedzą decydujemy, jaki rodzaj badań będzie najlepszy dla Twojego projektu . Przedstawiamy Ci metodę badań i plan wszystkich działań badawczych.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

W zależności od wybranej metody badawczej, docieramy do osób, które będą potencjalnymi odbiorcami Twojego rozwiązania i angażujemy je w badania.

PRZEPROWADZENIE BADAŃ

Przeprowadzamy badania. Mogą to być między innymi obserwacje użytkowników korzystających z Twojego rozwiązania, wywiady z użytkownikami, ankiety. Metodę badawczą dopasujemy do Twoich potrzeb.

OPRACOWANIE RAPORTU

Po badaniach wykonamy raport z podsumowaniem przebiegu badań oraz wnioskami badawczymi.

Chcesz skorzystać z usług user experience?
Świetnie!

Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie.